Układ nerwowy

Składa się z mózgu i rdzenia kręgowego tworzących centralny układ nerwowy oraz nerwów tworzących ośrodkowy układ nerwowy. Zadaniem układu jest odbieranie bodźców ze środowiska, przekształcanie ich w podniety nerwowe i przekazywanie do ośrodków nerwowych, gdzie zostają przetwarzane na właściwe odpowiedzi. Receptory rozmieszczone w całym organizmie służą do odbierania bodźców różnej natury (czuciowe, dotykowe, termiczne).

Współpraca tych układów jest ze sobą nierozerwalnie związana. Jeżeli któryś z układów zostanie uszkodzony - następuje nagły stan zagrożenia życia, wówczas mamy tylko 4 minuty na przywrócenie jego funkcji. Najwięcej tlenu z organizmu człowieka czerpie mózg. Jednocześnie komórki mózgowe są najmniej odporne.

wykres prezentuje szanse na skuteczną ( nie dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu) reanimację w zależności od tego w jakim czasie po zatrzymaniu oddechu podjęta została akcja resuscytacyjna

Powrót